0.532.292 35 75 / 0.532.322 14 12   

DEFİNE DEDEKTÖRLERİ | GARRETT AT Max

GARRETT AT Max

GARRETT AT MAX  Metal Dedektörü

Ürün No: 1142060

Gar­rett Metal Dedektör ori­ji­nal Amerikan ürünleri İzmir merke­zli 28 yıldır Türkiye Dis­tribütörü olan Azim Dedektörden yani fir­mamızdan satın alınabilir. Aynı za­manda arıza du­ru­munda arızalı kısmın tama­men yenisi ile değişimini müşter­i­ler­im­ize 28 yıldır Türkiye dis­tribütörü olarak garanti et­mek­teyiz. !!!

Gar­rett'in yeni AT MAX metal arama dedektörü, tüm arazi şart­larında, her tip hazineyi de­rinde ara­mak için imal edilmiş pro­fesy­onel hazine arama dedektörüdür !
Gar­rett'in yeni teknolo­jisi pro­fesy­onel de­fine avcılarına her tip kötü arazi şart­larında dahi madeni par­aları, de­fineleri, hazineleri, de­fine sandıklarını, mücevher­at­ları ve altın külçelerini bulma imkanı sun­mak­tadır.
• Gümüş par­aları, altın mücevher­leri ve bakır de­fineleri mükem­mel de­rin­lik­ler­den bul­mak üzere op­ti­mize edilmiş 13.6 kHz Arama Frekansı.
• Tatlı ve Tu­zlu Su altı kul­lanımına uy­gun. 3 me­tre su geçirme­z­lik özelliği.
• Z-Link kablo­suz ku­laklık teknoloji ile do­natılmış de­vreler.
• Otomatik Toprak Bal­ans Ayarı Penceresi.
• Geniş rakamlı hedef kim­lik tanımlama sayısal değer­leri göster­imi.
• Di­ji­tal hedef kim­lik tanımla­ması - 0-99 .
• Yüksek min­er­alli toprak­larda, tu­zlu pla­jlarda, min­er­alli yüksek madensel toprak­larda, yüksek çözünürlüklü 175 nok­tasal ayarlı toprak ayar sis­temi.
• 8.5X11 inch PRO­for­mance Dou­bleD su geçirmez arama başlığı ile
• Gar­rett 'e özel yüksek per­for­maslı yeni MS3 kablo­suz ku­laklığı pakete dahil( Su geçirmez ve su altında kul­lanım imkanı bu­lu­nan su altı ku­laklığı ayrıca satın alınabilir)
• 2 yıl Türkiye Dis­tribütörü Azim Dedektör on­aylı Garanti Bel­geli
• Gece görüş için LCD ekran geri plan aydınlatma
• AT Max şap­kası ve başlık ko­ruma kılıfı hediye ! (lim­itlerle Sınırlıdır Gar­rett fir­ması hediyeleri değiştirme veya kaldırma hakkına sahip­tir)
• Kul­lanım Kılavuzu (İngilizce- Türkçe)

Özel­likle Tavsiye Edilen Arama Şekli  - Tek Para Avcılığı, Takı(Mücevherat) Avcılığı ,De­fine Avcılığı, Hazine Avcılığı, Eski kasaba avcılığı, Kuru Pla­jlarda / Tatlı - Tu­zlu Suda De­fine Avcılığı

 

GARRETT AT MAX Metal Dedektör

• Gerçek tüm metaller modunda dahi, hedeflerin karakteristik ses değişimleri ile kullanıcılar hedef sesi ayırımı yapma imkanını bulabilirler.
• Yüksek çözünürlüklü Demir ayırımı : İyi hedefleri çöplük hedeflerden ayırt etmek için 44 seviyeli demir ayırımı kullanılabilir.
• Dijital Hedef tanımlaması : 0 - 99 hedef tanımlama numaraları ile hedef cinsi tanımlama imkanı.
• Demir Sesi : Kullanıcı demir hedeflerden orta tonlu sinyal seviyesi işitir.
• Hızlı dedeksiyon sistemi : İyi hedeflerden çöplük hedeflere göre daha şiddetli sinyal alma özelliği
• Çok yönlü kullanım imkanı : Her türlü hava koşullarına dayanıklı olarak dizayn edilmiş, Tozlu, nemli, ıslak oratamlarda dahi kullanım imkanı.
• 13.6 kHz Arama Frekansı : Ufak hedeflere, altın parçalarına, mücevherlere duyarlı arama frekansı
• Toprak Balans Ayarı : Otomatik veya manuel olarak performas artırıcı toprak balans ayarı özelliği
• LCD ekranında devamlı hedef (tek metal para) derinliği seviyesini gösterme imkanı
• LCD ekranında devamlı pil seviye durumunu gösterme imkanı
Arama Modları :
•AllMetal-Tüm Metalleri Arama
•Custom - Kullanıcıya özel ayarlanabilir arama programı
•Coins - Bozuk Para Avcılığı
•Zero - Tüm Metallerde her tip metal arama
• Pinpoint - Hedef noktasal yeri belirleme
• Islak, nemli, 3metre su altında kullanılmak üzere dayanıklı yapısıyla dizayn edilmiştir.
• 2 yıl Orjinal fabrika garantisi
• Türkiye Distribütörü Azim Dedektör garantisinde.
• Orjinal Amerikan (USA) üretimi .
• Başka firmalardan satın alınan uzak doğu montaj ürünlerine servis hizmeti verilmez.

•Z-Link Kablosuz Sistem ile entegre edilme özelliği
•MS-3 Kablosuz Kulaklık : Pakete Dahildir
•Gerçek Tüm Metaller Modu
•Ekran Geri Aydınlatma  
•Çalışma Frekansı : 13.6 kHz, ayarlanabilir
•Toprak Balans Ayarı,Otomatik/Manuel : Yüksek çözünürlüklü,175 nokta
•Otomatik Toprak Balans Ayarı Penceresi
•Ayırımlı Modlarda Demir Sesi 
•Tüm Metallerde Demir Sesi  
•Hedef Tanımlama imleç Segmenti : 12
•Demir Ayırım Segmenti : 44
•Eşik Ses Seviyesi Ayarı(Threshold) 
•Elektronik Hedef Noktasal Yeri Belirleme(PINPOINT) 
•Su Altı Kullanımı 10feet(3metre) : TATLI ve TUZLU suda kullanım
•Arama Modları 4 mod : All Metal, Custom, COINS, ZERO
•Dijital Hedef Kimlik Tanımlama, Geniş Rakam özelliği
•Ses Tonu Kimlik Tanımlama : 3
•Kabul/Red Ayırımı 
•Hassasiyet/Derinlik Ayarı : 8
•Hızlı Geri Alış Sinyal Hızı 
•Hedef Derinlik İndikatörü 
•Standart Arama Başlığı : 8.X11 inch DD PROformance
•Dedektör Şaft uzunluğu(Ayarlanabilir) : (1.09m - 1.4m)
•Toplam Ağırlık : (1.4 kgs.)
•Piller : 4 adet AA tip 1.5 volt
•Pil Kondisyon Göstergesi  
•Garanti Süresi: 2 yıl
•Üretim Yeri : USA(Amerika)