0.532.292 35 75 / 0.532.322 14 12   

DEFİNE DEDEKTÖRLERİ | GARRETT AT Pro

GARRETT AT Pro

GARRETT AT PRO In­ter­na­tional  Metal ve Maden Arama Dedektörü

Ürün No: 1140560

!!! SAHTE !! TAKLİT !! GAR­RETT ÜRÜNLERİNE DİKKAT !!! Tama­men sahte ve tak­lit ÇİN malı Gar­rett ürünleri piyasada satılmak­tadır ve ka­nuni süreç ile bu fir­malarla GAR­RETT fir­masının mücade­lesi sürmek­te­dir. Sahte ürünler­den ve Türkiye Dis­tribütörü AZİM DEDEKTÖR on­aylı garanti bel­gesi ol­mayan ürünler­den uzak du­runuz ve bu tip sahte ürün sa­tan fir­malara paranızı kaptırmayınız. Gar­rett Metal Dedektör ori­ji­nal Amerikan ürünleri İzmir merke­zli 28 yıldır Türkiye Dis­tribütörü olan Azim Dedektörden yani fir­mamızdan satın alınabilir. Aynı za­manda arıza du­ru­munda arızalı kısmın tama­men yenisi ile değişimini müşter­i­ler­im­ize 28 yıldır Türkiye dis­tribütörü olarak garanti et­mek­teyiz. !!!

Gar­rett'in yeni AT PRO In­ter­na­tional metal arama dedektörü, tüm arazi şart­larında, her tip hazineyi de­rinde ara­mak için imal edilmiş pro­fesy­onel hazine arama dedektörüdür !
Gar­rett'in yeni teknolo­jisi pro­fesy­onel de­fine avcılarına her tip kötü arazi şart­larında dahi madeni par­aları, de­fineleri, hazineleri, de­fine sandıklarını, mücevher­at­ları, ve altın külçelerini bulma imkanı sun­mak­tadır.

• Su altı kul­lanımına uy­gun. 3 me­tre su geçirme­z­lik özelliği.
• 8.5X11 inch PRO­for­mance Dou­bleD su geçirmez arama başlığı ile( res­imde görüldüğü gibi)
• Gar­rett 'e özel yüksek per­for­maslı ku­laklığı ile ( Su geçirmez ve su altında kul­lanım imkanı bu­lu­nan su altı ku­laklığı ayrıca satın alınabilir)
• 2 yıl Dis­tribütörü Azim Dedektör on­aylı Garanti Bel­geli

Kaliteli ve per­for­manslı AT PRO metal dedektörü ile  kendi arazinizde veya her yerde hazine bul­maya hemen başlaya­bilirsiniz.  Her yaş için kul­lanımı ko­lay ! Dünyanın en çok sa­tan dedektörü !

Özel­likle Tavsiye Edilen Arama Şekli  -De­fine Avcılığı, Tek Para Avcılığı, Takı(Mücevherat) Avcılığı , Hazine Avcılığı Dedektör Yarışmaları, Pla­jlarda / Kum­salda / Tatlı Suda De­fine Avcılığı

•PRO MODE AUDIO : Gerçek tüm metaller modunda dahi , hedeflerin karakteristik ses değişimleri ile kullanıcı hedef sesi ayırmı yapma imkanı bulabilir.
•Yüksek çözünürlüklü Demir ayırımı : İyi hedefleri çöplük hedeflerden ayırt etmek için 40 seviyeli demir ayırımı kullanılabilir.
•Dijital Hedef tanımlaması : 0 - 99 hedef tanımlama numaralrı ile hedef cinsi tanımlama imkanı.
•Demir Sesi : Kullanıcı demir hedeflerden orta tonlu sinyal seviyesi işitir.
•Hızlı dedeksiyon sistemi : İyi hedeflerden çöplük hedeflere göre daha şiddetli sinyal alma özelliği
•Çok yönlü kullanım imkanı : Her türlü hava koşullarına dayanıklı olarak dizayn edilmiş, Tozlu, nemli, ıslak oratamlarda dahi kullanım imkanı. Maksimum 10 metre su altında kullanım imkanı.
•15 kHz Arama Frekansı : Ufak hedeflere, altın parçalarına, mücevherlere duyarlı ara frekansı
•Toprak Balans Ayarı : Otomatik veya manuel olarak performas artırıcı toprak balans ayarı özelliği
•Grafik Hedef Analizcisi (GTA) : Hedef iletkenliğini tanımlama özelliği
•LCD ekranında devamlı hedef (tek metal para) derinliği seviyesini gösterme imkanı
•LCD ekranında devamlı pil seviye durumunu gösterme imkanı Arama Modları : 6 mod ilaveten elektronik hedef noktalama
•Custom - Kullanıcıya özel ayarlanabilir arama programı
•Zero - Tüm Metallerde her tip metal arama
•Coins - Bozuk Para Avcılığı
•veya Profesyonel modda aynı programlar
•Pinpoint - Hedef noktasal yeri belirleme

 

•AT PRO In­ter­na­tional  Metal Dedektörü
•Hedef Tanımlama imleç Segmenti : 12
•Demir Ayırım Segmenti : 40
•Kabul/Red Ayırımı : Var
•Arama Modu : 6(3 standart, 3 PRO)
•Hassasiyet/Derinlik Ayarı : 8
•Elektronik Hedef Yeri Noktalama : Var
•Arama Frekansı: 15 kHz
•Sesli Hedef Tanımlama Tonu : 3
•Standart Arama Başlığı : 8.5inchx11inch DD PROformance
•Ayarlanabilir boy uzunluğu : (1.06m - 1.29m)
•Toplam Ağırlık: (1.4 kgs.)
•Pil Kullanımı: 4 adet AA tip 1.5 volt
•Ürün ile verilir
•Garanti Süresi: 2 yıl
•Üretim Yeri : USA(Amerika)